Kickstart Skåne – Starta om, starta rätt!

 

Företagande kan inte längre ske på onödig bekostnad av andra och annat. Burlöv, Kävlinge och Malmö driver gemensamt program, möjliggjort av Region Skåne – Regional utveckling, för grön omställning, cirkulära affärsmodeller, samverkansplattformar och hållbara arbetssätt.

 

Kickstart Skånes fokus är att företagen aktivt bidrar till att både nå de globala målen och driva utvecklingen till ett hållbart samhälle och värld. Vi vill se företagen som en drivkraft för samhällsförändring mer långt större ansvar för det gemensamma än traditionellt genom att jobba med helhet i upplägg och genomförande.

 

Även företag och organisationer från andra kommuner är välkomna att ta del av innehållet!


Ställom.nu!

Omställningsprogram

Välkommen att ansöka om en plats i omställningsprogrammet Ställom.nu! 

Nästa programstart är i januari 2022. 

Omställningsprogrammet Ställom.nu! riktar sig till dig som driver medelstort företag eller ingår i företagets ledningsgrupp eller styrelse. Syftet med programmet är att få till stånd ett företagande som baseras på långsiktighet och hållbarhet både i affärsmodell och strategi.
Programmet består i fyra halvdagars självstudier (e-learning) med inledande och avslutande gruppträffar samt mellanliggande arbete/träffar. Deltagande i programmet är kostnadsfritt. Varje programomgång har plats för 8 deltagare och löper under fyra månader. 


Vårt Företag

Företagsutveckling i grupp

Ansök om en plats redan idag!

 

Varmt välkommen att ansöka om en plats!

Företagsutvecklingsprogrammet "Vårt Företag" riktar sig till dig som driver företag och vill inspireras tillsammans med andra. Kanske har du nyss startat eller har drivit företag ett tag och vill ha ny inspiration för att ställa om.

Vi träffas åtta till tio entreprenörer (utifrån vilka restriktioner som gäller) i ett företagsnätverk för att inspireras av varandra och affärsutvecklas tillsammans.

 

Träffarna inleds med gemensam lunch. Programmet är kostnadsfritt - varje deltagare står för sin egen lunch.

 

Programmet består i tre träffar med olika fokus

  • Träff 1 (start)
  • Träff 2 (fördjupning)
  • Träff 3 (avslut)

Innehållet är dynamiskt och styrs av deltagarna. Bärande i programmet är varje företags pitch.Livet mellan husen

Samhällsutveckling genom näringslivsutveckling

  

Hur kan näringsliv och företagande aktivt bidra till helhet och hållbarhet i samhällsutveckling? I en halvdagsworkshop tar vi tillsammans hjälp av Open Space-metodik för att öka engagemang och delaktighet i samhället och samtidigt skapa affärsmöjligheter i en omställning.

 

Kring huvudfrågeställningen samskapar vi i ett öppet forum genom dialog och delaktighet. Vi arbetar tillsammans i en Open Space – en metodik som erbjuder ett delaktighetsskapande sätt att byta erfarenheter och genomföra utvecklings- och förändringsarbete. Samtalet drivs av allas engagemang och ansvarstagande, där alla ges möjlighet att bidra med egna idéer och frågeställningar.Nätverksmöten ute

Nätverkande med naturen som kraftkälla 

 

Välkommen till en ny typ av möte – ett sätt att skapa nätverk och få affärerna att blomstra - vi kallar det medvetet nätverkande och vi gör det utomhus med naturen som kraftkälla! Givetvis är vi rädda om varandra och håller avstånd.

 Gå tillbaka till kalendariet.