Omställningsprogram

 

Vårens händelser har tydligt visat behovet av ekonomisk hållbarhet, inte bara i stora företag utan särskilt i ägarledda små och medelstora företag. Burlövs kommun, Lomma kommun, Skurups kommun, Svedala, Malmö och Kävlinge driver gemensamt program, möjliggjort av Region Skåne – Regional utveckling, för att få till stånd ett företagande som baseras på långsiktighet och hållbarhet både i affärsmodell och strategi. En möjlighet att tillsammans nå de globala målen och Agenda 2030 och att ta ett långsiktigt ansvar ekonomiskt, såväl som socialt och miljömässigt. Även företag och organisationer från andra kommuner är välkomna att ta del av innehållet!

 


Möjlighetsseminarium

6/10 - Lund

15/10 - Svedala

3/11 - Digitalt (tidigare Skurup) 

12/11 - Digitalt

24/11 - Digitalt 

1/12 - Digitalt (tidigare Kävlinge)

 

Som en del av detta bjuder vi in dig som

företagare till möjlighetsseminarium med

företagscoachning och ledarutveckling. Du anmäler dig via vårt aktivitetskalendrarium 

 

På träffarna finns möjlighet att boka in kostnadsfria ledar-/företagsstöd med företagscoacher och experter. Genom coachningen får du som företagare aktivt vässa ditt värdeerbjudande och affärskraft, se nya samarbetsstrukturer och affärsmöjligheter samt arbeta med att förändra arbetssätt. Ett sätt att stärka förutsättningar för att driva företag likväl som att skapa hållbar utveckling. Webinarserier

Organisering

23/10 - Strategiskt hållbarhetsarbete i organisationer - på vetenskaplig grund

18/11 - Framtidens organisering för hållbar utveckling

 

Anställning

4/11 - Möjligheter och stöd för att anställa migranter i arbetsmarknaden

11/11 - Interkulturella aspekter på arbetsplatsen

7/12 - Personer med funktionsvariationer - möjligheter för företagen

 

Affärsutveckling

4/12 - Dansa med osäkerhet

14/12 - Naturen som intressent

 

Ledarskap

25/11 - Ansvar som möjlighet

8/12 - New Generation Leadership

Webinariserierna genomförs i samverkan med olika organisationer och partners och är en del av omställningsprogrammet ”Omtanke som ger omtänk” Webinarierna är kostnadsfria och du anmäler dig via vårt aktivitetskalendarium.Utemöten för Omtänk

22/10 - Alnarp 

17/11 - Järavallen

8/12 - Torups bokskog

 

Välkommen till en ny typ av möte – ett sätt att skapa nätverk och få affärerna att blomstra - vi kallar det medvetet nätverkande och vi gör det utomhus! Mötet är en del av Omställningsprogrammet ”Omtanke som ger omtänk” och är ett samarbete mellan Stiftelsen Nyföretagarcenter Syd, lokala affärsnätverk och företagarföreningar samt attraktorn ”Årets förebild i nätverkande". Vi träffas kl 11.30-13.30.  Mötena är kostnadsfria och vi bjuder på lunch - anmälan via vårt aktivitetskalendarium.Gå tillbaka till kalendariet.