Sommarliv - ungt entreprenörskap i Skåne

Sommarliv är ett entreprenörsprogram för unga under sommaren.

 

Syftet är att möjliggöra kopplingen mellan ungas idéer, engagemang och lärande och arbetsliv/näringsliv. En plattform för att tillvarata de ungas engagemang och skapa en win-win situation mellan framtida och nuvarande entreprenörer, företag och föreningar i den egna kommunen. Förutom ungdomarna bjuds tex lokala företagare, företagarorganisationer, föreningsliv och pensionärsföreningar in att vara delaktiga i programmets olika delar.

 

Sommarliv är ett entreprenörsprogram för unga som kopplar ihop passionen med professionen. Ett sätt att med medvetna val aktivt bidra i samhället och samtidigt lära tillsammans i entreprenöriella former. Sommarliv tillhandahålls som ett Open Source, det vill säga inga licensavgifter tillkommer.

 

Sommarliv bygger på de Globala målen, Medvetna val och IKIGAI filosofi och har en stegvis why-how-what modell där empati, proaktivitet och delaktighet används som viktiga principer för att aktivt skapa framtiden tillsammans.

 

Genom Sommarliv skapas förutsättningar att genom de ungas engagemang och passion skapa ett hållbart och värdebaserat entreprenörskap. Viktiga principer för att uppnå de Globala målen tillsammans.

Vill du veta mer, kontakta Stellan Nordahl eller ring 0707-482 582 (mellan 9.00-17.00)