Ekonomi, redovisning och administration

När det gäller att styra ditt företag och fatta rätt beslut är det viktigt att du har kontroll på din ekonomi och att du väljer rätt arbetssätt som passar dina villkor och förutsättningar. I takt med att ditt företag utvecklas ändras behoven i en värld  där arbetet i allt större utsträckning automatiseras.

 

Gå tillbaka till översikten

Hos  PwC kan du få hjälp med allt från start av företag till försäljning av en verksamhet och allt däremellan. På hemsidan kan du även finna starta eget-information. Klicka här och får du veta hur verktyget MyBusiness fungerar och hur det kan hjälpa dig i den dagliga redovisningen och administrationen.  

 

Kontakt: Lisa Albertsson  

Email: lisa.albertsson@pwc.com
Telefon: 010-212 9917 

När du köper revisions- och rådgivningstjänster så söker du något speciellt. Hos MAZARS får du en partner som ger dig service, en expert som är engagerad och tillgänglig och som levererar kvalitet. Dessutom får du en rådgivare som är personlig, kan lyssna och som förstår dina frågor och problem. Läs mer

 

Kontakt: Carina Nordblad 

Email: carina.nordblad@mazars.se 

Telefon: 040-6142511 

Pragati är en byrå för mindre och medelstora företag som önskar öka sin lönsamhet. Vi har ett heltäckande erbjudande som innefattar de flesta tjänster inom ekonomi. Samtliga tjänster utförs med företagets lönsamhet i fokus och efter sex arbetsprinciper som du kan läsa mer om detta  här.

Kontakt: Stefan Langåker 

Email: stefan.langaker@pragati.se 
Telefon: 0705-664101