Må väl - hälsa

Att ha en god hälsa och må bra är en förutsättning för ett lyckat företagande. Så här fungerar det grovt.

 

Gå tillbaka till översikten

 

 I aktiebolag:
Kostnader för rehabilitering, företagshälsovård och friskvård för anställda i ett aktiebolag är avdragsgilla  för företaget utan förmånsskatt för de anställda. För hälsovård och sjukvård är reglerna sämre. Avdragsgill men skattepliktig förmån för offentligt finansierad vård. Förmånsskattefri men icke avdragsgill för privat vård.

 

I enskild firma:
Ingen form av hälsovård och sjukvård är avdragsgill i en enskild firma. Men för rehabilitering blir det avdrag också här men däremot inte för motion. Ett gymkort är därmed bara avdragsgillt i ett aktiebolag.

 

Här går gränsen:
En företagshälsovård gör hälsoundersökningar av de anställda och kan ge hjälp med frågor kring arbetsmiljön i företaget. Rehabilitering är både för att den sjukskrivna ska kunna återgå i arbete och för att hon ska kunna behålla sina arbetsuppgifter. Det kan vara behandling av sjukgymnast, osteopat, chiropraktor eller naprapat. Gränsen mellan rehabilitering och inte rehabilitering är svår att dra och det finns inga rättsfall att stödja sig på. Men behandlingen som kan räknas som medicinsk bör räknas som rehabilitering.

ArbetsrättsRådgivarna är en juridisk byrå som erbjuder anpassad utbildning och konsultativt stöd till chefer och HR inom arbetsrätt, arbetsmiljö och rehabilitering. Vid misskötsamhet, omställning, avveckling, rehabilitering mm. kan stöd från erfarna specialister inom arbetsrätt bidra till en konstruktiv lösning som gagnar både företagare och arbetsgivare.

 

Kontakt: Katrin Edström

Email: katrin@arbetsrattsradgivarna.se 
Telefon: 070-280 28 84

Salubis, en riskvårdsterapeut erbjuder 

arbetsgivare och arbetstagare en möjlighet att stärka frisknärvaron genom insatser inom hälsoområdet. Arbetar med att aktivt främja hälsa och personlig utveckling och att stimulera dig som klient att hitta en livsstil som bevarar och utvecklar din hälsa. Mångårig erfarenhet av stresshantering, fysisk och mental träning samt kostrådgivning med kognitiv inriktning. Motiverande samtal för att du som klient ska få verktyg för att kunna genomföra livsstilsförändring och personlig utveckling. Samtalspartner vid fysiskt och mentalt förändringsskede och krishantering, både enskilt och i grupp – allt individuellt anpassat för bästa resultat.

 

Kontakt:  petra@salubis.se  
Telefon: 0707-46 71 71

 

 

Gå tillbaka till översikten