Lokaler

Det finns många faktorer att beakta när det gäller vilket kontor som du som företagare ska välja. Storlek, pris och kontraktstid är de lättaste att komma på. Dock finns det frågor som profil och hur dina lokaler stärker företagets profil, affärsmässighet och trivseln hos medarbetarna. Vi ska vara företagens bollplank i startskedet när du försöker hitta rätt kontor. 

 

 Gå tillbaka till översikten

Entreprenörcenter EC1 är en unik mötesplats och kontorshotell på bästa adress mitt i Malmö city där affärsmässighet och försäljning står i fokus. Läs merKontakt: Hans Österberg

Email: hans@ec1.nu 
Telefon: 040-685 30 45

Stena Fastigheter är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett välskött fastighetsbestånd som bygger på långsiktigt och hållbart ägande.  Läs mer

 

Kontakt: Lennart Westerlund

Email: lennart.westerlund@stena.com 

Telefon:  070-2185124 

Malmö Cityfastigheters affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter i centrala Malmö och anpassa dem efter hyresgästernas behov. Malmö Cityfastigheter fokuserar på Malmös innerstad. Läs mer

 

Kontakt: Christel Nordberg

Email: christel.nordberg@mcfab.se 
Telefon: 040-611 09 00

Staffanstorps Kommunfastigheter AB äger och förvaltar ett stort antal fastigheter i Staffanstorps kommun. Vår förvaltningsorganisationen inriktas mot att utveckla och effektivisera fastighetsbeståndet och att tillgodose kundernas behov av service och stöd i deras lokalanvändning. Läs mer

Kontakt: Linn Ahlström

Email: linn.ahlstrom@kommunfast.se 
Telefon: 046: 280 43 22

 

 

Gå tillbaka till översikten