CECILIA HAR ALLTID VARIT KREATIV OCH INTRESSERAD AV ATT HITTA EGNA LÖSNINGAR.

Hon är lite filosofiskt och

filantropiskt lagd och funderar mycket på existentiella frågor och hur man kan

förändra saker som man inte tycker är så bra.

Med nästan hela sin yrkeskarriär inom

resebranschen var det dags att sätta fingret på det som behöver bli bättre.

 

”Visionen för mig är att revolutionera

resebranschen! Att starta en rörelse inom svensk reseindustri där man stärker

företagskulturen, varumärket och kommunikationen genom resor med hållbarhet och

socialt ansvarstagande som bärande tema.”

 

Cecilia på Merrific Tours gjorde det här

till sin affärsidé.

 

Text, foto, intervju: Sheila Tan OM MERRIFIC TOURS AB

Vad: Researrangör där syftet med resan är målet. ”Vad skall vi få

ut av den här resan?” istället för ”Vart skall vi åka?”.

Kunder: Företag som vill tänka hållbart och som vill göra skillnad för andra.

Startade: 2016

Företagsform: Aktiebolag

Grundare: Cecilia Wallenbo

Ägare: Cecilia Wallenbo

Antal medarbetare: Ensam

Var: World Trade Center, Jungmansgatan 12, Malmö

Omsättning: Första årets bokslut ej klart

 


 OM CECILIA WALLENBO

 

Cecilia kom till Sverige och Skåne som

adoptivbarn vid 2,5 års ålder. Hon är nu 48 år gammal och har varit verksam

inom resebranschen nästan hela sitt yrkesverksamma liv. Hon lever med sin sambo

Magnus, som också driver eget företag inom riskkapital, och 2 barn – Ludwig och

Cornelia, 15 respektive 12 år gamla.

 

”Jag fick tidig ett intresse för marknad och kommunikationsfrågor. Utbildade mig på IHM inom information- och affärskommunikation.

Kom på så sätt in på marknadssidan. Nu får jag kombinera det jag tycker bäst om;  reseskapande och att jobba med marknad och kommunikation.”

 Bästa egenskap?

”Jag vet inte hur bra eller dålig den är men

jag tror att jag är väldigt envis. Har jag fått för mig att göra något så gör

jag det som står i min makt för att uppnå det. Envis, men också målinriktad.” 

Mindre bra egenskap?

”Samma som ovan. Mina systrar säger ”du är så

envis!”, och även min sambo säger det…. Envishet är uppenbart inte en lika

uppskattad egenskap i alla sammanhang.”


CECILIAS START-UP

“Min sambo är min affärscoach och min stöttepelare i livet. Inledningsvis var det han som gav rådet att sluta leta jobb. ”Du är en entreprenör, du skall driva eget”. Han puttade mig ut över kanten. Det är viktigt som entreprenör att veta att det finns andra som tror på en.”

 

Resebyråer tillhör en konkurrensutsatt bransch, så varför väljer man att starta sitt företag inom denna?  Cecilia har genom sitt arbetsliv arbetat med allt från traditionellt resebyråarbete, på flygbolag, som egenföretagare med kompanjoner, till kvalificerade marknads- och kommunikationsfrågor inom resebranschen. Men Cecilia har länge närt en vision att förändra branschen.


 ”Visionen för mig är att revolutionera resebranschen, att starta en rörelse inom svensk reseindustri med hållbarhet och socialt ansvarstagande i fokus. Att planera sina konferensresor utifrån att hjälpa andra samtidigt som man gör något bra för sig själv. Det viktiga är att länka det till något som är affärsmässigt hållbart för mig som företagare."

 

”Jag började med att bearbeta mina befintliga

kundkontakter. De är lättare när det finns en relation bakåt i tiden. Men jag började tidigt att leta nya kunder som ser vinsten i att åka på en konferensresa som har som mål och syfte att stärka företagskulturen och

kommunikationsstrategin.” 

 ”Jag skapar resor för mina kunder där det handlar om att koppla deras varumärke till hållbarhet. Hållbart ledarskap,

hållbar miljö, hållbara medarbetare et c. Genom att koppla deras företagskultur,

varumärke och kommunikation till hållbarhet gör att de positionerar sig på sin marknad och särskiljer sig på ett mycket positivt sätt från sina konkurrenter.""Det är en utmaning, definitivt! Jag tror på att prata med företagsledare i ägarledda bolag där man ser sambandet mellan att tänka hållbart och att öka trovärdigheten och attraktionskraften för att bli det självklara valet för kunder, leverantörer och ny arbetskraft. Hållbarhet är ett sådant otroligt stort begrepp. Man kan koppla det till ett hållbart ledarskap,

hållbara medarbetare, hållbar miljö, hållbart i alla produktionsled bakåt i kedjan."


 KARTAN TILL FRAMGÅNG

Att försöka leva som man lär är en självklarhet, speciellt om man talar om hållbarhet.

 

” Det mest uppenbara är att vi sop-sorterar. Jag

försöker att inte slänga mat. Det bär emot! Cykla mycket och inte åka bil mer än vad jag behöver. Hållbart kan också vara att spendera mycket tid tillsammans med sina barn och familj. Att man skapar starka band inom familjen”.

 

Överfört till företagande är steget inte så

långt som man tror, men det tar tid att bygga förtroende och att få kunder och företag med på resan mot förändringar i synsätt och beteendemönster.


”Det handlar mycket om att sätta sig in i vad det är för ett företag. Säljprocessen för den här typen av resor är mycket längre än för vanliga resor. Det krävs åtminstone ett par möten med kunden. Det första mötet är för mig bara att lyssna in vad det är för ett företag. Först därefter kan jag försöka matcha någon typ av hållbarhet eller socialt ansvarstagande och göra ett skissartat förslag som de sedan måste koppla på och ha som en intern process inom företaget.”


 

 

 

 

 

 

 

RESAN MOT FRAMTIDEN

 

”Jag tror på att ha strategiska affärspartners. Jag träffade nyligen ett företag som arbetar med management där jag ser stora möjligheter till samarbete kring hållbart ledarskap. Det är ett ganska stort och välkänt företag i Malmö och ett samarbete med dem skapar trovärdighet för min verksamhet. Under hösten kommer vi att arrangera några gemensamma kundevents med Nordea, Försäkringskompassen, Beviso Redovisning och Passion för dryck. Det är sådant som stärker mitt varumärke och så är det väldigt inspirerande och lärorikt att jobba tillsammans med strategiska samarbetspartners."

”På sikt skulle jag vilja att vi är 10 anställda med en omsättning kring 60-80 MSEK. Men hellre att det går långsamt än att jag anställer för snabbt. Vill bygga upp det med rätt människor, det är

det viktigaste.”

 


Vad är utmaningen med att ta sig till målet?

 

”Människor som är arroganta, missunnsamma och ifrågasättande på ett negativt sätt. Den typen av människor möter man ju emellanåt. Genom mina 18 år som företagare har jag blivit mycket mer hårdhudad. Jag har jobbat mycket i nätverk och föreningsliv vilket har hjälpt mig att bli mentalt

rustad att hantera de flesta typer av människor och situationer. Men det är ändå en utmaning varje gång.”

 

”Som egen företagare har jag mycket större frihet än tidigare. Jag kan omfördela tiden, och optimera tidsåtgången så att jag kan ägna mig åt det jag verkligen vill. En stor fördel är att kunna vara tillgänglig för mina barn dagtid och istället jobba tidiga mornar, kvälls- och nattid. Jag är en person som älskar att ha mycket för mig och behöver inte jättemycket sömn. Både jag och min sambo brukar säga att vi springer både in i kaklet och genom kaklet. När vi sedan skall somna tar det bara en sekund efter att ha maximerat dagen. Jag lever nog ganska intensivt. Man får prioritera från dag till dag. Ibland är barnen viktigast, ibland måste en offert skrivas. Då får man prioritera utifrån det. Ibland behöver man också sin egen tid.”

 

Vad skulle du vilja ge för råd till andra som vill starta eget?

 

”Gör ett grundligt förarbete! Jobba aktivt och medvetet med din affärsplan, affärsidé och marknadsundersökning. Ta gärna hjälp av en mentor för du kommer inte på allting själv. Man kan aldrig kopiera något om man inte har förankringen i det och kan förklara varför man gör det man gör. Alla måste komma på sitt eget.”

 

”Därför känner jag ingen rädsla för att prata eller berätta om min verksamhet. Det öppnar snarare upp för att hitta samarbetspartners som kan tillföra nya perspektiv. Att andra skulle bli

inspirerade av Merrific Tours upplever jag som positivt. Min erfarenhet är att om du själv är öppen får du mycket tillbaka. De flesta människor är väldigt generösa och känner stor glädje i att få dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Varje möte med en ny människa gör att det kommer något nytt in i ditt liv.”