Partners

Nyföretagarcenter Syds verksamhet finansieras av ett stort antal företag, organisationer och  kommuner. Det är bidragen från detta stora nätverk som gör att vi kan ge kostnadsfri expertrådgivning från företagare till blivande företagare.

 

Vi är tacksamma för vårt goda samarbete med alla våra partners.