Partners

Nyföretagarcenter Syds verksamhet finansieras av ett stort antal företag, organisationer och  kommuner. Det är bidragen från detta stora nätverk som gör att vi kan ge kostnadsfri expertrådgivning från företagare till blivande företagare.

 

Vi är tacksamma för vårt goda samarbete med alla våra partners.

Burlövs kommun - www.burlov.se

Exal Group - www.exal-group.com

Finans Balans - www.finansbalans.se

Kävlinge-Furulund Samverkan - www.kavlingefurulund.se

Kävlinge kommun  - www.kavlinge.se

Lomma kommun - www.lomma.se

Malmö stad - www.malmo.se

Mazars - www.mazars.se

Region Skåne - www.skane.se

Sparbanken Syd - www.sparbankensyd.se

Skurups kommun - www.skurup.se

Svedala kommun - www.svedala.se

Trägårdh Advokater - www.tragardh.se

 

Vill du också engagera dig i ett aktivt och samskapat sammanhang och bidra till ett bättre samhällsengagemang? Kontakta någon i stiftelsens styrelse.