Vår Styrelse

Styrelsen arbetar för att befrämja ett gynnsamt klimat för de människor som har för avsikt att testa en företagsam idé, starta ett eget företag eller att utveckla ett befintligt.

 

Genom styrelsens breda kontaktnät inom regionens näringsliv, har entreprenörerna unika möjligheter till hjälp på vägen till ett eget liv som företagare.


Stellan Nordahl (ordf.) 
Nykraft AB

Alexandra Skoglund
I am Coaching


Palvos  Efstratiadis
Exal Group

Pontus Rystedt
Hi3  AB


Maria Pehrson
Sparbanken Skåne

Staffan Friberg
Lomma kommun


Bengt E Svensson
Future City Malmö