Våra tjänster

 

Till din hjälp finns det ett antal olika tjänster som ser till att du framgångsrikt lyckas med dina idéer, visioner och innovationer i ditt företagande.

  • Rådgivning - individuell hjälp eller i form av en företagsskola
  • Tillväxtnätverket - tillgång till ett digitalt nätverk för företagare
  • Projekt - samarbetsprojekt med våra partners
  • Aktiviteter - inspirerande och motiverande events och möten
  • Medlemskap - stöd det lokala företagandet på orten du är verksam på