Webinarier och seminarier

Vi erbjuder kostnadsfria seminarier på olika teman som säkert intresserar dig som företagare. Det kan röra allt ifrån ekonomi, avtal och hemsidor till personligt ledarskap, säljträning och konsten att få många och nöjda kunder. Du hittar aktuella seminarier och webinarier i vårt aktivitetskalendarium.


Entreprenörsakademien

Entreprenörsakademien är ett sammanhang där du som företagare tillsammans med andra utvecklar företaget, affären och dig själv. 


Entreprenörsakademien samlar kunskap, engagemang och idéer där du aktivt utvecklar förmågor och skapar riktning för att ta dig själv, företaget och din omvärld till nya nivåer. Med inspiration, workshopar och nätverk bygger vi tillsammans nya färdigheter och ökat medvetande.

Program och kurser

Nedan erbjuder vi dig som entreprenör och företagare eller dig som är i stånd att starta firma, ett utbud av kurser och program som hjälper dig utveckla dig och din verksamhet och att ställa om till ett mer hållbart företagande på alla plan. Vi erbjuder både digitala och fysiska upplägg i olika format och längd. 

Sommarliv - ungt entreprenörskap i Skåne

Sommarliv är ett entreprenörsprogram för unga under sommaren.

 

Syftet är att möjliggöra kopplingen mellan ungas idéer, engagemang och lärande och arbetsliv/näringsliv. En plattform för att tillvarata de ungas engagemang och skapa en win-win situation mellan framtida och nuvarande entreprenörer, företag och föreningar i den egna kommunen. Förutom ungdomarna bjuds tex lokala företagare, företagarorganisationer, föreningsliv och pensionärsföreningar in att vara delaktiga i programmets olika delar.

 

Sommarliv är ett entreprenörsprogram för unga som kopplar ihop passionen med professionen. Ett sätt att med medvetna val aktivt bidra i samhället och samtidigt lära tillsammans i entreprenöriella former. Sommarliv tillhandahålls som ett Open Source, det vill säga inga licensavgifter tillkommer.

 

Sommarliv bygger på de Globala målen, Medvetna val och IKIGAI filosofi och har en stegvis why-how-what modell där empati, proaktivitet och delaktighet används som viktiga principer för att aktivt skapa framtiden tillsammans.

 

Genom Sommarliv skapas förutsättningar att genom de ungas engagemang och passion skapa ett hållbart och värdebaserat entreprenörskap. Viktiga principer för att uppnå de Globala målen tillsammans.

Vill du veta mer, kontakta Stellan Nordahl eller ring 0707-482 582 (mellan 9.00-17.00)