Mentorprogrammet Kompassen

Välkommen till Nyföretagarcenter Syds mentorprogram Kompassen. 

 

Den nya entreprenören har idéerna och engagemanget för att förändra och utveckla. Som ny i företagande och entreprenörskap behövs det ofta vägledning och en erfaren guide. Den kan röra allt ifrån att hitta sammanhang till att lyssna in andra aspekter och synsätt. Samtidigt finns hos etablerade företagare erfarenhet och lärdomar att dela med sig av och behov av nya intryck och färska idéer. Det är i denna brytpunkt vårt mentorprogram kommer väl till pass.

Kompassens betydelse

Kompassen pekar ut väderstrecken. Redan vid slutet av 1100-talet användes kompassen för navigering i Europa och sjökort och kartor började förbättras rejält. Med kompassen vågade sig sjöfararna längre ut från kusterna och över haven. Ordet kompass kommer från italienskans compasso som betyder omkrets. Med kompassen kan vi människor orientera oss.

Kompassens praktiska innebörd

I mentorprogrammet matchas adepter och mentorer. Vid tre bokade tillfällen möts ni i ett kvalitetssäkrat program. Programmet är uppbyggt med en inledande träff, ett fördjupande möte och en uppföljningsträff. Dessutom träffas man tillsammans med andra adepter och mentorer vid minst ett tillfälle. Utöver detta bestämmer ni som mentorpar själva hur ni vill eventuellt arbeta vidare.


Som ny företagare och/eller ung entreprenör kan du ansöka om en kostnadsfri plats i mentorprogrammet Kompassen.

  

Obs begränsat antal platser!

Är du etablerad företagare och vill bidra med din kunskap och erfarenhet och samtidigt få nya intryck och kontakter – ansök om att bli

mentor i mentorprogrammet Kompassen!

Gå tillbaka till kalendariet.