Våra projekt

Genom våra projekt får vi möjlighet att låta våra ledord få betydelse i olika sammanhang. Vårt engagemang genom våra projekt påverkar många att utveckla sina visioner och idéer till verkliga aktiviteter och bestående värden för sig själva och andra. Projekt är en av nycklarna till vår framgång där vi får engagera, utbilda och påverka.

Sverige Tillsammans

Nyföretagarcenter Syd driver ett projekt tillsammans med Arbetsförmedlingen, Sverige  Tillsammans.

 

Syftet med projektet är att utveckla relationer och samarbeten med mindre företag och att Arbetsförmedlingen skall vara en naturlig rekryteringspartner över tid. Vidare förväntas också  tillväxttakten öka hos mindre företag genom att tillföra ny arbetskraft, samt medverka till att fler individer från Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag blir självförsörjande.

 

Målet är 100 jobb på tre år genom att utveckla relationer och samarbeten med mindre företag.

 

Mer information hittar här https://www.arbetsformedlingen.se/

Miljökollen

Miljökollen är ett projekt som Nyföretagarcenter Syd driver. Projektet fokuserar på småföretag,

1–10 anställda i Skåne/Blekinge. Kommuner, regioner och näringslivsnätverk är viktiga mottagare för att få spridning och genomförande av energi- och miljöarbete. Även tänkt genomförandeprojekt kommer huvudinriktningen att vara de för små företagen, där regioner och kommuner kommer att vara viktiga stödfunktioner.

 

Läs mer om projektet

 

Förväntat resultat vid projektavslut

  1. Definition av hur stor bristen är på att ett aktivt energi- och miljöarbete görs för de mindre bolagen, 1–10 anställda.
  2. Hur är kunskapen och beredskapen i de små företagen att genomföra ett aktiv energi- och miljöarbete.
  3. Vilken form av stöd behöver småföretagaren för att komma igång att arbeta med ett aktivt energi- och miljöarbete?
  4. Vilka organisationer kan vara bra partners för att kunna driva ett större genomförandeprojekt.

Underlätta nyanländas företagsamhet

Tillsammans med Coompanion som projektägare, Malmö Stad, Region Skåne och Tillväxtverket driver Nyföretagarcenter Syd ett projekt för nyanlända.

 

Projektet riktar sig till nyanlända som drivit verksamhet och företag i sina hemländer. Syftet är att ta tillvara de tidigare erfarenheter från företagande i andra länder och skapa ett snabbspår för nyanlända att starta företag i Sverige.

 

Mer information hittar här http://skane.coompanion.se/

Business Navigation in Sweden (BNS)

Business Navigation in Sweden (BNS) är ett projekt vars syfte är att hjälpa nyanlända kvinnor att starta och driva företag i Sverige. BNS finansieras av Tillväxtverket och är ett snabbspår för nyanlända kvinnliga företagare. BNS passar den kvinna som har erfarenhet av att driva företag i andra länder, eller har en bra idé som hon vill få hjälp och stöd att utveckla. Målgruppen är nyanlända kvinnor i Skåne som har varit här i max 3 år, efter uppehållstillstånd.

 

Projektet drivs av IKF (Internationella Kvinnoföreningen) och görs tillsammans med Nyföretagarcenter Syd, Företagarna Region Syd, ALMI Företagspartner Skåne, SLU Alnarp och ett flertal aktörer som kopplas till det företagsfrämjande systemet.

 

Mer information hittar här http://www.ikf.se/sv/business-navigation-in-sweden-bns