Sommarliv

ungt entreprenörskap i Skåne

Sommarliv är ett unikt entreprenörsprogram för unga som kopplar ihop passionen med professionen. Ett sätt att med medvetna val aktivt bidra i samhället och samtidigt lära tillsammans.

 

Programmet är designat med Medvetna val och de Globala målen och har en stegvis why-how-what modell där vi använder empati, proaktivitet och delaktighet som viktiga principer för att aktivt skapa framtiden tillsammans.

 

Syftet är att möjliggöra kopplingen mellan ungas idéer, engagemang och lärande och arbetsliv/näringsliv. En plattform för att tillvarata de ungas engagemang och skapa en win-win situation mellan framtida och nuvarande entreprenörer i den egna kommunen. Förutom ungdomarna bjuds lokala företagare, företagarorganisationer, föreningsliv och pensionärsföreningar in att vara delaktiga i programmets olika delar.

 

I programmet har vi aktivt valt bort tävlingsmoment såsom draknäste och årets unga entreprenör, då vi ser att samskapande, samverkan och att arbeta tillsammans ger både större kraft och framförallt ett hållbarare företagande och samhälle. Genom Sommarliv skapas förutsättningar att genom de ungas engagemang och passion skapa ett hållbart och värdebaserat entreprenörskap.


Exempel Kävlinge

- Ungdomarna dedikerade 3v utspritt under sommaren

- Facilitering, coachning och uppföljning

- Samverkan med bland andra Rotary Kävlinge, BNI-Öresund, Handelsplats center syd, Sparbanken Skåne, Kävlinge Furulund Samverkan samt lokala entreprenörer

- Samverkan med Lund

- 2019, 2020, 2021, 2022 och 2023 (2022 och 2023 med Lomma)

- Mässa tillsammans med Burlövs sommarentreprenörer 2019 och 2020

- Panelsamtal ombord på Ship of a New Story (Almedalen) 2020, 2021, 2022 och 2023Exempel Lund

- Samarbete 2020, 2021, 2022 och 2023
- Ungdomarna dedikerade 3v i rad – faciliterat av Lunds kommun
- Utbyte/besök/pitchning
- Gemensamma storföreläsningar via Youtube-live + faciliterade mindre grupper
- Gemensam inspirationsdag på Mejeriet
- Facilitatorutbildning för Lunds facilitatorer kring IKIGAI och Medvetna val
- Pitchning ombord på Ship of a New Story


Exempel Malmö

- Specialprogram för sommaren 2020 ”Hemestra”

- Ungdomarna dedikerade 3v i rad – faciliterat av Forza of Sweden

- 60 ungdomar arbetade aktivt en vecka med 30 real case inför Ship of a New Story med full tillgång till alla verktyg, kanaler, deltagande organisationer och plattformar

- 2st inspirationsföreläsningar

- 2 dagars digital självledarskapskurs baserat på IKIGAI och Medvetna val

- Panelsamtal ombord på Ship of a New Story (Almedalsveckan)

Gå tillbaka till kalendariet.