Juridik

Att göra allt rätt från början är oftast en bra idé. Därför rekommenderar vi att alla entreprenörer tänker genom sin situation regelbundet och hela tiden uppdaterar sina avtal. I grunden gäller det att ha fungerande äktenskapsförord, aktieägaravtal och partneravtal. Det är alltid lättare att göra upp dessa avtal när man är vänner. När väl affärerna rullar på måste det även finnas bra anställningsavtal. Någon gång i alla entreprenörers liv går det mindre bra. Då är det bra att prata med någon specialist som arbetar på Sverige ledande bolag för obeståndsbolag, Ackordscentralen. Börjar problem växa dig över huvudet, kan dessa jurister kanske hjälpa dig att komma på rätt kurs igen, eller att se till så att du avvecklar verksamheten på ett så bra sätt som möjligt. 

 

Gå tillbaka till översikten 

Advokaterna A & Partners advokater lotsar dig genom förhandlingar, domstolsprocesser och avtal.  Vi kan erbjuda dig specialistkunskap både för företaget och familjen. Våra advokater har alla utöver en bred allmänjuridisk bas en egen spetskompetens och kompletterar varandra väl. Läs mer

 

Kontakt: Stefan Clemén 

Telefon: 040-23 81 16 

Advokatfirman strävar efter att ge en affärsjuridisk fullservice till företag – och dess ägare –innefattande bl. a rådgivning rörande avtals- och köprätt, bolagsrätt, hyres- och fastighetsrätt, arbetsrätt och upphovsrätt. Läs mer

 

Kontakt: Jan Malmros

Email:  jm@advokat-malmros.nu    

                                                        Telefon: 0708-30 91 91 eller 040-63 06360

En affärsjuridisk advokatbyrå med engagerade och kunniga jurister inom affärsjuridik, immaterialrätt, tvistelösning, obeståndsjuridik, miljö- och fastighetsrätträtt samt en del andra områden. Vår målsättning är att i varje enskilt fall skapa ett mervärde åt våra klienter genom att vara affärsmässiga och leverera lösningar som bygger på klienternas förutsättningar och möjligheter. Läs mer

 

Kontakt: Karin Strandberg

Email: karin.strandberg@gulliksson.se 

Telefon: 0708-190652 eller 040-664 44 00

En juridisk byrå som erbjuder anpassad utbildning och konsultativt stöd till chefer och HR inom arbetsrätt, arbetsmiljö och rehabilitering.  Kännedom om de lagar och avtal som reglerar ett arbetsgivaransvar är grundläggande för att kunna driva och utveckla ett företag. Läs mer

 

Kontakt: Katrin Edström

Email: katrin@arbetsrattsradgivarna.se 
Telefon: 070-280 28 84

SafeSEC är en tjänst för dig som tar säkerhet på allvar och vill minimera risken för att något allvarligt skall inträffa.  Om något trots detta sker, är du genom SafeSEC rustad att hantera situationen professionellt, snabbt och till en hanterbar kostnad.

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte! Läs mer


Kontakt: Jerker Danielsson

Email: jerker.danielsson@jdsakerhet.se 

 

 

Gå tillbaka till översikten