Miljökollen

Tänk på att miljön och att hantera naturens resurser är väldigt viktigt för såväl stora som små bolag. Nedan är en översiktlig lista på punkter som det är värt att gå genom och beakta. Gör du detta bidrar du inte bara till en bättre värld utan ökar också dina förutsättningar för att utveckla ditt företagande.

 

Gå tillbaka till översikten

Hämta
Ladda ner dokumentet Miljökollen (PDF)
Mallen hjälper dig att på ett enkelt och strukturerat sätt dokumentera ert företags situation ur ett miljöperspektiv.
Miljökollen-2016.pdf
Adobe Acrobat-dokument 418.2 KB

Energi
Vilken verksamhet du än bedriver förbrukar du el. Vet du hur mycket du använder? Att ha koll på din energiförbrukning är ett första steg i ditt arbete för att minska den. Oavsett om du jobbar hemifrån vid datorn eller bedriver din verksamhet i en stor lokal med många anställda finns det mycket du kan förbättra. Släck lampor när du inte är i rummet, lämna inte datorer på stand by, byt till välisolerade fönster - både stort och smått gör skillnad! Sätt upp mål och följ upp dem regelbundet. Var kommer din el ifrån? Byt till förnyelsebar! Energi från sol, vind och vatten behöver inte vara dyrare, och du gör miljön en stor tjänst.

 

Transport
I Sverige står transporter för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser. Hur kan du minska dina transportutsläpp? Kanske kan du samåka till jobbet, fixa busskort eller cykla till lunchmötet? Ta tåget till konferensen och se över hur eventuella varor och produkter transporteras. Beräkna dina egna transportutsläpp här

 

Material
Välj miljömärkta produkter! Håll utkik efter miljömärkningar när du köper in allt från tvål och rengöringsmedel till kopieringspapper och elektronik.

 

Avfall
Jobba utifrån de tre R:en -  reduce, reuse, recycle. Försök i första hand att minska på ditt avfall. Jobba digitalt, rata engångsartiklar och hitta på kreativa lösningar! För det andra gäller det att återanvända. Släng inte saker som kan användas av dig, eller någon annan, igen. Sist men inte minst - källsortera! Med tydliga återvinningskärl på din arbetsplats blir det enkelt att skilja på kompost, plast, papper, glas och metall. Gör det till en vana! Återvinning sparar både på resurser och energi. Till exempel sparas hela 95% av energin vid återvinning av aluminium jämfört med att producera ny.

 

Mat
Inta företagslunchen på en vegetarisk restaurang, se till att kaffe-apparaten levererar fair trade och bjud kunderna på ekologiskt fikabröd. Genom enkla val kan du göra stor skillnad. Visste du att det i genomsnitt krävs över sju kilo växtprotein och mer än 20 000 liter vatten för att producera ett kilo nötkött?

 

Underleverantörer
Vet du hur dina underleverantörer arbetar med miljöfrågor? Ställ krav! Om de inte kan leva upp till dessa, undersök om det finns andra miljövänligare alternativ. Från minsta beståndsdel till färdig produkt - ditt företag är en del i ledet. Här kan du ta chansen att sätta ditt miljöarbete i ett större sammanhang och göra skillnad på riktigt.

 

Informera
Sprid budskapet och få med dig eventuell personal på tåget. Att förstå varför ett miljöarbete behövs är vad som gör det hållbart i längden. Inspirera dina kunder och klienter, och låt dig inspireras av andras goda idéer!

 

Fördelarna
Förutom ett minskat ekologiskt avtryck för ett miljösmart arbete med sig många andra fördelar. Minskade kostnader, nya affärsmöjligheter, förbättrad hälsa - ditt miljöarbete kan ha en positiv påverkan på flera nivåer! Allt fler konsumenter efterfrågar miljömedvetenhet, och därför kan ditt miljöarbete förbättra din image och stärka din konkurrenskraft.

 

Miljöpolicy
Nu är du redo att utforma en egen miljöpolicy! Identifiera ditt företags miljöaspekter, utgå från punkterna ovan och skriv en miljöpolicy utifrån just din verksamhet. På så sätt skapar du både struktur och förtroende för ditt miljöarbete. 

 

I Sverige står transporter för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser.

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser--nationella-utslapp/

 

Till exempel sparas hela 95% av energin vid återvinning av aluminium jämfört med att producera ny.

http://www.avfallsverige.se/avfallshantering/materialaatervinning/varfoer-aatervinna/

 

 

 

Användbara länkar:

http://www.naturvardsverket.se/

http://www.wwf.se/foretag/

http://www.naturskyddsforeningen.se/

http://www.avfallsverige.se/avfallshantering/

 

Gå tillbaka till översikten